[1]
N. F. Aisha and R. Ruslan, “Faktor -Faktor Tekanan Kerja Yang Mempengaruhi Keseimbangan Kehidupan Kerja Dalam Kalangan Jururawat”, rmtb, vol. 1, no. 1, pp. 381–390, Dec. 2020.