[1]
M. K. Ali and M. F. Ahmad @ Mohamad, “Aplikasi Asas Visual Untuk Kawalan Proses Statistik Dalam Perkilangan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)”, rmtb, vol. 1, no. 1, pp. 369–380, Dec. 2020.