[1]
R. Buyong and A. N. A. Ahmad, “Amalan Pelaksanaan JIT Dalam Sistem Pengurusan Inventori Bagi Meningkatkan Kecekapan”, rmtb, vol. 1, no. 1, pp. 337–345, Dec. 2020, Accessed: Jun. 21, 2024. [Online]. Available: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/532