[1]
N. A. S. . Mohd Salleh and A. Ahmad Latiffi, “Kajian Kepuasan Penduduk Terhadap Kualiti Perumahan Program Perumahan Rakyat (PPR)”, rmtb, vol. 2, no. 2, pp. 685–698, Nov. 2021.