[1]
S. F. A. . Sy Md Zairrul Azmy and A. Ahmad Latiffi, “Kajian Terhadap Isu Hubungan Kontraktor Utama Dengan Subkontraktor Berkaitan Aspek Pengurusan Risiko Projek Pembinaan”, rmtb, vol. 2, no. 1, pp. 1080–1095, Jun. 2021.