[1]
S. R. Mohamad Salimi and A. Ahmad Latiffi, “Kajian Tekanan Kerja yang dihadapi oleh Juruukur Bahan dalam Keterlibatan Menguruskan Projek Pembinaan ”, rmtb, vol. 2, no. 1, pp. 1066–1079, Jun. 2021.