[1]
W. Z. Wan Yusoff, N. A. . Mazlan, and A. J. Omar, “Model Universiti Wakaf di Malaysia : Universiti College Bestari, Terengganu”, rmtb, vol. 2, no. 1, pp. 1371–1382, Jun. 2021.