[1]
H. . Shafii, M. A. H. . . Abd Halid @ Mohd Halid, A. Mat Yassin, H. Masram, and N. Sarpin, “Kajian Terhadap Kualiti Penyelenggaran Jalan Persekutuan di Johor Bahru: Dari Perspektif Pengguna”, rmtb, vol. 2, no. 1, pp. 678–689, Jun. 2021.