Abd Rahman, U. D. and Yusoff, M. Z. . (2023) “Hubungan antara Kualiti Perkhidmatan dan Kepuasan Pengguna terhadap Perkhidmatan Pengangkutan Awam di KLIA2”, Research in Management of Technology and Business, 4(1), pp. 33–47. Available at: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/11299 (Accessed: 26 February 2024).