Saiful Hizan, Nor Safwan, and Shazaitul Azreen Rodzalan. 2020. “Hubungan Antara Pengurusan Masa Dengan Tekanan Kerja Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Melaka”. Research in Management of Technology and Business 1 (1):92-103. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/572.