Mohamad Salimi, Sharul Rizal, and Aryani Ahmad Latiffi. 2021. “Kajian Tekanan Kerja Yang Dihadapi Oleh Juruukur Bahan Dalam Keterlibatan Menguruskan Projek Pembinaan”. Research in Management of Technology and Business 2 (1):1066-79. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/2038.