Ismail, Fadillah, Radin Hamimah Mohamad, and Nur Raihan Dayana Khamis. 2021. “Penguasaan Kemahiran Insaniah Melalui Penglibatan Dalam Kokurikulum Pasukan Bomba Bantuan Institusi”. Research in Management of Technology and Business 2 (1):437-45. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/1894.