Mat Hussin, Muhammad Hafizzam, Haryati Shafii, Azlina Md Yassin, and Zailawati Khalid. 2023. “Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja (KKP): Kajian Kes Projek Pembinaan Jambatan, Negeri Kelantan : NONE”. Research in Management of Technology and Business 4 (2): 269–286. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/13772.