Mohamad Salimi, S. R., & Ahmad Latiffi, A. (2021). Kajian Tekanan Kerja yang dihadapi oleh Juruukur Bahan dalam Keterlibatan Menguruskan Projek Pembinaan . Research in Management of Technology and Business, 2(1), 1066–1079. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/2038