Abd Rahman, U. D., & Yusoff, M. Z. . (2023). Hubungan antara Kualiti Perkhidmatan dan Kepuasan Pengguna terhadap Perkhidmatan Pengangkutan Awam di KLIA2. Research in Management of Technology and Business, 4(1), 33–47. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/rmtb/article/view/11299