(1)
Ismail, M. H. F.; Mat Radzuan, I. S. Strategi Majlis Perbandaran Muar (MPM) Ke Arah Bandar Rendah Karbon: Cabaran Dan Inisiatif. rmtb 2022, 3, 708-719.