(1)
Anita Awang; Ahmad, A. N. A.; Ahmad, M. F. Revolusi Industri 4.0: Gambaran Awal Impak Kepada Prestasi Operator Pengeluaran Akibat Peralihan Kerja Secara Konvensional Kepada Automasi. rmtb 2022, 3, 344-352.