(1)
Udin, N. A. .; Shareh Musa, S. M. Penggunaan Tenaga Di Dalam Bangunan Hijau. rmtb 2022, 3, 524-536.