(1)
Muhamad, S. A. S. .; Sarpin, N.; Omar, R.; Masrom, M. A. N. Aspek Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Semasa Pandemik Covid-19 Di Tapak Bina, Bandar Alor Setar, Kedah. rmtb 2022, 3, 467-480.