(1)
R. Chandrashekar. Faktor – Faktor Kepercayaan Pengguna Dalam Pembelian Atas Talian. rmtb 2022, 3, 177–190.