(1)
Mohd Lazim, N. N. .; R. Chandrashekar; Shafi, M. A. . Pengurusan Inventori Optimum Dengan Menggunakan Aplikasi Model Kuantiti Pesanan Ekonomi (EOQ) : Kajian Kes Di Batu Pahat. rmtb 2020, 1, 158-169.