(1)
Ahmad Latiffi, A. .; Mat Nawi, S. S. .; Bilal, K. . Personel Wanita Dalam Industri Pembinaan: Bentuk Dan Kesan Gangguan Seksual Dari Aspek Fizikal, Mental Dan Psikologi. rmtb 2020, 1, 635-646.