(1)
Mohd Basri, N. E.; Nojumuddin, N. S. Menentukan Masa Minimum Antara Peristiwa (MIT) Curahan Hujan Dengan Menggunakan Kaedah Nix. rmtb 2020, 1, 391-403.