(1)
Aisha, N. F.; Ruslan, R. Faktor -Faktor Tekanan Kerja Yang Mempengaruhi Keseimbangan Kehidupan Kerja Dalam Kalangan Jururawat. rmtb 2020, 1, 381-390.