(1)
Ali, M. K.; Ahmad @ Mohamad, M. F. Aplikasi Asas Visual Untuk Kawalan Proses Statistik Dalam Perkilangan Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS). rmtb 2020, 1, 369-380.