(1)
Buyong, R.; Ahmad, A. N. A. Amalan Pelaksanaan JIT Dalam Sistem Pengurusan Inventori Bagi Meningkatkan Kecekapan. rmtb 2020, 1 (1), 337-345.