(1)
Saiful Bahry, M. F. .; Shareh Musa, S. M.; Zainal, R.; Kassim, N. .; Mohd Noh, H. . Pengaplikasian Sistem Penuaian Air Hujan Di Tapak Semaian UTHM. rmtb 2021, 2, 712-726.