(1)
Mohd Salleh, N. A. S. .; Ahmad Latiffi, A. Kajian Kepuasan Penduduk Terhadap Kualiti Perumahan Program Perumahan Rakyat (PPR). rmtb 2021, 2, 685-698.