(1)
Roslan, A. I. .; Omar, R.; Mohamed, S.; Masrom, M. A. N. Keberkesanan Program Usahawan Muda (MYEP) Untuk Meningkatkan Kemahiran Kontraktor Dalam Projek Pembinaan MRT. rmtb 2021, 2, 614-626.