(1)
Mohamad Razip, N. .; Shareh Musa, S. M.; Zainal, R.; Mohd Noh, H. .; Kassim, N. . Kajian Pembinaan Sistem Saliran Mesra Alam Di Kawasan Pembinaan Baharu. rmtb 2021, 2, 523-538.