(1)
Shafi, M. A.; Mohtar, N. S. . Pelaksanaan E-Digital Dalam Kalangan Industri Kecil Dan Sederhana Di Negeri Johor. rmtb 2021, 2, 92-104.