(1)
Salahudin, N. H. .; Shareh Musa, S. M.; Kassim, N. .; Mohd Noh, H. .; Zainal, R. Kajian Pengurusan Fasiliti Landskap Di Bandar Penggaram, Batu Pahat. rmtb 2021, 2, 478-493.