(1)
Ramlan, R.; Nur Fatin Zalikha Mamat. Perkhidmatan Penghantaran Makanan Secara Dalam Talian (OFD) Dari Perspektif Peniaga Muslim. rmtb 2021, 2, 330-341.