(1)
Zakaria, B.; Omar, R.; Sarpin, N.; Shafii, H. . Kajian Kepentingan Keupayaan Kepimpinan Kontraktor G7 Dalam Mengurus Projek Pembinaan. rmtb 2021, 2, 1096-1112.