(1)
Sy Md Zairrul Azmy, S. F. A. .; Ahmad Latiffi, A. Kajian Terhadap Isu Hubungan Kontraktor Utama Dengan Subkontraktor Berkaitan Aspek Pengurusan Risiko Projek Pembinaan. rmtb 2021, 2, 1080-1095.