(1)
Mohamad Salimi, S. R.; Ahmad Latiffi, A. Kajian Tekanan Kerja Yang Dihadapi Oleh Juruukur Bahan Dalam Keterlibatan Menguruskan Projek Pembinaan. rmtb 2021, 2, 1066-1079.