(1)
Azme, N. A. .; Yahya, M. Y. . Penggunaan Teknologi Dron Dalam Fasa Projek Pembinaan. rmtb 2021, 2, 877-891.