(1)
Ahmad, M. F.; Ali, M. K. .; Ahmad, A. N. A. Ciri-Ciri Spesifikasi Aplikasi Untuk Pembangunan Kawalan Proses Statistik. rmtb 2021, 2, 523-530.