(1)
Ismail, F.; Ahmad Aidil Nasir; Roziana Haron; Nur Azila Kelewon. Mendominasi Kemahiran Penyelesaian Masalah Secara Kritis Melalui Penglibatan Mahasiswa Dalam Kokurikulum Bulan Sabit Merah Malaysia. rmtb 2021, 2, 446-455.