(1)
Amran , N. .; Abu Seman, N. A. Hubungan Antara Faktor Sokongan Pendidikan Dan Minat Pelajar Dalam Bidang Keusahawanan. rmtb 2021, 2, 1499-1508.