(1)
Shafii, H. .; Abd Halid @ Mohd Halid, M. A. H. . .; Mat Yassin, A.; Masram, H.; Sarpin, N. Kajian Terhadap Kualiti Penyelenggaran Jalan Persekutuan Di Johor Bahru: Dari Perspektif Pengguna. rmtb 2021, 2, 678-689.