(1)
Mat Hussin, M. H. .; Shafii, H.; Md Yassin, A.; Khalid, Z. Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja (KKP): Kajian Kes Projek Pembinaan Jambatan, Negeri Kelantan : NONE. rmtb 2023, 4 (2), 269–286.