(1)
Shafien, N. K. . Amalan Pengurusan Risiko Bagi Meningkatkan Prestasi Projek Pembinaan Perumahan. rmtb 2023, 4 (2), 256–268.