(1)
Faizal, M. R. .; Sarpin, N.; Masrom, M. A. N. .; Khalid, Z.; Ismayatim, N. . Kajian Kecacatan Kerja Seni Bina Pada Rumah Kondominium Di Johor Bahru, Johor. rmtb 2023, 4, 1143-1157.