[1]
Ahmad @ Mohamad, M.F., Abdul Rahman, N.A. , Ahmad Nur Aizat Ahmad and Abdul Latip, H. 2022. Transformasi Digital: Perbezaan Amalan dan Jangkaan untuk Faktor Kejayaan Kritikal (FKK) Industri 4.0. Research in Management of Technology and Business. 3, 2 (Nov. 2022), 215–225.