[1]
Muhamad, S.A.S. , Sarpin, N., Omar, R. and Masrom, M.A.N. 2022. Aspek Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Semasa Pandemik Covid-19 di Tapak Bina, Bandar Alor Setar, Kedah. Research in Management of Technology and Business. 3, 2 (Nov. 2022), 467–480.