[1]
Munawar, M.A. and Mat Radzuan, I.S. 2022. Inisiatif dan Cabaran Majlis Perbandaran Muar Menjadikan Bandar Maharani Bandar Diraja Sebagai Bandar yang Bersih: Kajian Kes di Bandar Muar, Johor. Research in Management of Technology and Business. 3, 2 (Nov. 2022), 639–651.