[1]
Mohd Lazim, N.N. , R. Chandrashekar and Shafi, M.A. 2020. Pengurusan Inventori Optimum dengan Menggunakan Aplikasi Model Kuantiti Pesanan Ekonomi (EOQ) : Kajian Kes di Batu Pahat. Research in Management of Technology and Business. 1, 1 (Dec. 2020), 158–169.