[1]
Mohd Basri, N.E. and Nojumuddin, N.S. 2020. Menentukan Masa Minimum Antara Peristiwa (MIT) Curahan Hujan Dengan Menggunakan Kaedah Nix. Research in Management of Technology and Business. 1, 1 (Dec. 2020), 391–403.