[1]
Sy Md Zairrul Azmy, S.F.A. and Ahmad Latiffi, A. 2021. Kajian Terhadap Isu Hubungan Kontraktor Utama Dengan Subkontraktor Berkaitan Aspek Pengurusan Risiko Projek Pembinaan. Research in Management of Technology and Business. 2, 1 (Jun. 2021), 1080–1095.